INSTA 800

 

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 62 78 01.

 

INSTA 800 beskriver det resultat som ska uppnås efter utförd städning oberoende av vilka städsystem, städmetoder och frekvenser som används . INSTA 800 kan användas i alla typer av verksamheter, t ex kontor, skolor, sjukhus, båtar, flygplan, tåg etc.

 

INSTA 800 definierar fyra typer av städning, vilka går under benämningen objektgrupper. Dessa fyra är; golv, väggar, tak och inventarier. För varje typ av objektgrupp i en lokal, eller del av en lokal, kan en viss kvalitetsnivå anges.

 

En kvalitetsnivå beskriver gränser för mängden orenheter som är tillåtna på en viss yta efter slutförd städning, uppdelade i lätt- respektive svårtillgängliga ytor.

© 2020 by Grand Service All rights reserved.